top of page
搜尋
  • forever-winning

梅菜炆腩肉 (懶人版)

平時大家整梅菜炆豬腩肉既時候🍛

都會去街市買一舊肉 番屋企又要洗💦又要去毛💇🏻‍♀️又要切⚔️

搞一大輪事前功夫先可以落鍋煮🔥

而今次我就直接用🇺🇸美國IBP既豬腩粒黎整😈方便快捷😎

而且IBP呢隻牌子既豬肉🐷都肉質軟腍而且質素穩定🉐

如果怕唔夠腍🤥汆完水之後♨️再用牙籤吉下肉粒再落去炆

咁會更入味更軟熟😋

======================================

選購優質美國IBP自然豬腩粒大大包500g145 次查看0 則留言

Hozzászólások


Journey

OUR

bottom of page